جستجوی وبجوانان راه سوی آسمان و کهکشان دارند 

سبک بالند و در اوج شقایق آشیان دارند 

به هر چه انقلاب بنگری کار جوانان است 

که ز مهد علی (ع) و فاطمه (س) در دل نشان دارند 

زهرا سلیمی (متخلص به : ساغر)تاریخ : دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 | 09:50 | نویسنده : کتابخانه شهداء بن | نظرات (0)

  • paper | عصر آدینه | سپهر نما