جستجوی وب

بیا ببین که بحث داغ عیده 

مثل شکاری، که تو فکر صیده 

یکی میگه پاشیم بریم آبادان 

                  یکی دیگه نه بزنیم به تهران               

گفتم بابا اونجا که خیلی دوره                                                       

شیراز بریم که شهر علم و نوره 

کاشکی شیراز و نوروز و سال 

تا بخرم چندتا گل و چندتا فال 

تا بله را من از بابا گرفتم 

با خوشحالی تا آسمونا رفتم  

                 گفتم مامان لباس و روسریم کو 

                      دستبند و انگشتر  گوهریم کو 

گفت بابا باز داریم انگار مکافات 

شروع نکن تو را به جان بابات 

تصمیم بگیر که دیر شده حسابی 

                      کجایی زن، انگار هنوز تو خوابی 

مامان یه هو اخماشو تو هم کرد 

گفت غر نزن حالا شدی واسم مرد 

عمه خانم یه هو پرید تو پی وی 

یه استیکر گذاشت شبیه کیوی 

نوشت که من الانه توی راهم 

مهمون این دختر مو سیاهم 

     یه بغز سنگین تو گلوم ورم کرد 

                  خدا می دونه که چطوری رم کرد 

از بالا هم یه هو پرنده بارید 

رو پیشونیم یه چیز لیزی لغرید 

                      اوردم که گاوها بال ندارند 

                      یه هو بیان رو کله ام ببارند 

شانس منه، مسافرت که مالید 

گاومونم این بار دوقلو زایید 

از چپ و راست فامیل دور و نزدیک 

کفگیر بابا هم که خورد کف دیگ                               

رفت تو هوا لباس عیدیامون 

خراب شد این همه برو بیامون 

تموم نقشه هام نقش بر آب شد 

حال دلم مثل یه عکس تو قاب شد 

 

 

معصومه سلیمی (نیلوفر آبی)تاریخ : چهارشنبه 8 اردیبهشت 1395 | 16:10 | نویسنده : کتابخانه شهداء بن | نظرات (0)

  • paper | عصر آدینه | سپهر نما