جستجوی وبدر بیست و دو بهمن صد غنچه شکوفا شد 

یک مرد ز نسل نور در آیینه پیدا شد 

خورشید طلوعی کرد با بهمن خونین اش 

رودی که به هم پیوست، پیوسته و دریا شد

تا فصل دگر آمد، تاریکی وظلمت رفت 

خاک وطن از خورشید مهتابی و زیبا شد 

فریاد و سکوت و غم، با خون دل ملت 

با این همه تاریکی، نوری ست هویدا شد 

عید است مبارک با این جشن بارانی 

که از خون شهیدانش صد لاله شکوفا شد 

شاعر معصومه سلیمی (نیلوفر آبی )تاریخ : دوشنبه 12 بهمن 1394 | 12:02 | نویسنده : کتابخانه شهداء بن | نظرات (0)

  • paper | عصر آدینه | سپهر نما