جستجوی وب

به گزارش خبرنگار زنگ خبر، میرزا حبیب اصفهانی، به قول محلی ها میرزا حبیب دستان بنی و یا به قول مردم ترکیه افندی شخصیتی گمنام در استان چهارمحال و بختیاری و حتی در کشور است که کمتر به آن توجه شده و مردم وی را نمی شناسند.

بسیاری از مردمان این مرز و بوم حتی از علت نصب مجسمه میرزا حبیب دستان بنی در ورودی شهر بن هیچ اطلاعی ندارند و تنها بزرگداشت این شخصیت در کل کشور از قبل انقلاب تا به حال در سال 1379 در شهرکرد بوده است؛ این موضوع در حالی است که وقتی به مقایسه بزرگداشت این شخصیت با شخصیت های دیگر در استان بپردازیم جز انگشت تعجب بر دهان و یک افسوس چیزی برایمان نمی ماند.

شخصیتی که حتی کل استان چهار محال و بختیاری می تواند روی آن سرمایه گذاری کرده و از طریق آن وجهه علمی و ادبی مناسبی در سطح کشور به دست آورد؛ شخصیتی که لیاقت آن را دارد که حداقل هر چند سال یک بار به او پرداخته شود و بزرگداشتی در شانش گرفته شود.

 
 این دانشمند به ملت ایران و ادبیات ایران خدمات بسیاری نموده و به عنوان یک شخصیت ملی کارهای ارزشمندی مانند ترجمه حاجی بابای اصفهانی و کار در زمینه دستور زبان فارسی و فولکلور ( فرهنگ عامه) و غیره انجام داده است.

آنقدر اهمیت دارد که می توان حتی او را با ملک الشعرای بهار و مجتبی مینوی و .... از محققان و پیشگامان تحقیق و ادبیات مقایسه کرد؛ اما متاسفانه حتی مردم دیار خود او نیز با وی آشنایی چندانی ندارند.

 
اگر قصد بر مقایسه میزان اهمیت و خدمات میرزا حبیب به عنوان یک فرد ادبی در استان چهار محال و بختیاری با یک فرد دیگر انجام دهیم شاید  به جرأت می توان گفت در استان کمتر کسی را داریم که توانسته باشد به اندازه میرزا حبیب در ادبیات و زبان فارسی تاثیر گذار باشد و حتی از تاثیر گذارترین افراد در شروع انقلاب مشروطه و بیداری مردم است.

سایر ادیبان و بزرگان اهل ادب و شعر را اگر با مترجم حاجی بابای اصفهانی مقایسه کنیم می توان گفت: دیگران شاید دیوان شعری داشته باشند و در زمینه ای شعر سروده باشند ولی آیا کار های علمی و تاثیرگذار علمی و روشنگرایانه مانند میرزا حبیب انجام داده اند؟

 
پس چرا هر از گاهی نامی از دیگران آورده می شود و برنامه ای برایشان ترتیب داده می شود اما برای میرزا حبیب دستان بنی این موضوع صورت نمی گیرد ،آیا مسائل تعصبی دخیل است و یا سیاسی ، هر چه هست باید گفت در حق شخصیتی مانند میرزا حبیب دستان اصفهانی چه در سطح استانی و چه در سطح ملی ظلم گردیده، کسی که  در حال حاضر پایان نامه ها و مقالات دانشگاهی درباره آثار وی تالیف می شوند.

هر چه زمان جلوتر می رود حداقل در سطح ملی توجه به وی بیشتر شده اما در استان چهار محال و بختیاری این شخصیت از یاد رفته است.

واقعا از یاد رفتن شخصیتی با این اهمیت جای تعجب دارد....


تاریخ : دوشنبه 14 دی 1394 | 15:30 | نویسنده : کتابخانه شهداء بن | نظرات (0)

  • paper | عصر آدینه | سپهر نما